Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů̊ bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 Jsme společnost Schulte Green s.r.o., sídlo: Pod altánem 89/93, Strašnice, 100 00 Praha 10, korespondenční adresa: Business Park Čestlice, Obchodní 132, 251 01 Čestlice, IČ: 09311599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s obchodním procesem, a jedná se tak nejčastěji o tyto údaje:

  • jméno
  • příjmení
  • adresa
  • email  

a dále údaje, které získáme

  • soubory cookies (v případě online služeb)

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, že budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

Naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

  • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
  • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
  • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
  • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
  • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: jindrichovsky@schulte-tzb.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).